Hội thảo về quản trị rủi ro về giá kim loại 2018Ông Nguyễn Văn Sưa – Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cùng đại diện Lãnh đạo các nhà sản xuất Thép lớn của Việt Nam đã tham dự và trình bày tại Hội thảo như Vnsteel, Tập đoàn Hòa Phát, v.v.

Nội dung chính của Hội thảo bao gồm nhận diện và quản trị rủi ro giá thép; Bảo hiểm rủi ro giá nguyên liệu sản xuất thép; Phương thức tham gia thị trường. Có thể nói, trong môi trường kinh doanh ngày nay các loại nguyên liệu thép liên tục biến động, việc bảo hiểm rủi ro sẽ mang lại khả năng dự đoán trong một môi trường không chắc chắn, nhằm quản lý lợi nhuận tốt hơn, cho phép người tham gia giảm tác động tiêu cực của sự biến động giá cả. Các công cụ phái dinh cho phép người tham gia chuyển đổi giá thả nổi thành giá cố định và ngược lại, v.v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Other ...